Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2020

Jednym z wielkich paradoksów życia jest to, że samoświadomość rodzi lęk.
— Yalom
Reposted bythesilenceofthealcoholicparrtyzantgregorczykmkomplikacjaPorannypchamtensyfthinkmorecotarskyagatiszkablockedpure-blissZeukofrytkatosiaThe1995LuukkaLuna-powidlomiss-recklessembracebadblood
4434 22ab 450
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaikari ikari

December 04 2019

(...) rozwój polega na byciu dobrym człowiekiem. Ja w każdym razie wierzę w to, że lepiej być dobrym, tak jak lepiej być ufnym niż podejrzliwym, współczującym niż niewzruszonym, nawet jeśli przez to człowiek się czasem zawiedzie. Bo ufność, dobro otwierają na świat i ludzi.
— Bogdan de Barbaro
Reposted fromlovvie lovvie viaparrtyzant parrtyzant
1087 00a5 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
0215 402d 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viadzony dzony
1392 e9ee 450
Reposted fromnyaako nyaako viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Reposted fromshakeme shakeme viarisky risky
4829 ad37 450
Reposted fromcrazydunky crazydunky viarisky risky

November 22 2019

0624 138e 450
Reposted fromcontigo contigo viaphilomath philomath
Reposted fromFlau Flau viaphilomath philomath
9543 947f 450
Reposted fromsoftboi softboi viarudelubie rudelubie
6690 8ee1 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viatalarcio talarcio
0854 2440 450
Reposted fromprzegrany przegrany viatalarcio talarcio
Latami usiłowałem żyć w zgodzie z moralnością innych ludzi. Próbowałem żyć tak jak każdy, próbowałem być takim jak każdy. Mówiłem to, co mówić należało, nawet jeśli czułem i myślałem coś zupełnie innego. A rezultatem jest całkowita katastrofa. Teraz przechadzam się pośród ruin, odcięty od wszystkiego, samotny i pogodzony z własnym losem, z własnymi dziwactwami i własną słabością. Będę musiał odbudować prawdę – przeżywszy całe swoje życie w czymś na kształt kłamstwa.
— A. Camus [za:] T. Judt, "Brzemię odpowiedzialności: Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty"
Reposted fromciarka ciarka viaPoranny Poranny
1179 c2c5 450
Reposted from0 0 viagabrielle gabrielle
2368 8480 450
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...