Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2019

W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Świat urządzony jest tak, że czasem musisz zrobić coś, na co nie masz ochoty, z ludźmi, których nie lubisz, i w miejscach, za którymi nie przepadasz. Znajomi będą znikać z twojego życia równie łatwo i szybko, jak się w nim pojawili. Stracisz pieniądze, zepsują ci się różne rzeczy, a twój pies zdechnie. Ale wytrzymasz to wszystko, i dobre, i złe momenty, tak jak wcześniej.

September 16 2019

3690 342f 450
0063 8f4c 450
Reposted fromoll oll
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaalexandrious alexandrious
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaalexandrious alexandrious
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
4715 261f 450
0196 5ed8 450
Reposted frommiststueck miststueck viaikari ikari
4381 fab4 450
Reposted fromimradioactive imradioactive viaikari ikari
0060 1128 450
Reposted fromoll oll viafoodforsoul foodforsoul
Najwięcej strachu kryje się w głowie.
— "50 twarzy Grey'a"
Reposted fromblacksadcat blacksadcat viafoodforsoul foodforsoul
8360 6953 450
Reposted fromsolaceinthesky solaceinthesky viaikari ikari
0240 41e3 450
Reposted fromciarka ciarka viafoodforsoul foodforsoul
Reposted fromshakeme shakeme viafoodforsoul foodforsoul
0788 b147 450
Reposted fromcontigo contigo viafoodforsoul foodforsoul
Reposted fromshakeme shakeme viaikari ikari
6514 a81b 450
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...