Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

0640 996c
Reposted frommuszynka muszynka viaikari ikari
3977 bec8 450
Reposted fromrudgierd rudgierd viaolewka olewka
7334 8074 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalexandrious alexandrious
2079 9d47 450
Reposted fromsavatage savatage viadzony dzony
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
0255 5a59 450
Reposted fromowca owca viaikari ikari

February 09 2020

6443 fc48 450
Reposted fromnyaako nyaako viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Just stop your crying
It's a sign of the times.
— Harry Styles
Gdzieś ładniejsza jest dziewczyna, gdzieś pełniejsza szklanka wina i weselszy ptak. A więc, jeśli Bóg pozwoli, nie zabijaj mnie powoli
— Agnieszka Osiecka
W nazwie mama była jakaś twoja potrzeba wiary w to, że jest cała i zdrowa. Wiary w to, że jest silna, że jest w stanie przejść przez wszystko, że zawsze, kiedy ty będziesz zmagać się z trudnościami w mieście, ona będzie czekać na telefon.
— Zaopiekuj się moją mamą
Reposted bycontigoheavencanwaithrafnkeeplookinghormezakudidoopeembrace
Zdajesz sobie sprawę, że zawsze myślisz o niej, gdy coś w twoim życiu zaczyna się źle układać. Bo myśl o mamie pozwala wrócić rzeczom na właściwy tor i daje ci świeżą energię.
— Zaopiekuj się moją mamą
Takie były te letnie noce. Gwiazdy wylewały się z nieba.
— Zaopiekuj się moją mamą
Reposted byembrace embrace
Zanim się orientuję, co się dzieje, mój wzrok szuka jej wzroku, a jej - mojego.
Nasze oczy trzymają się za ręce.
— Podtrzymując wszechświat
Reposted bythesilenceofthealcoholicembrace
Jednym z warunków dobrego związku z drugim człowiekiem jest założenie, że nigdy nie będzie go można w pełni poznać.
— Yalom
Reposted bythesilenceofthealcoholicniskowohrafncotarskyhormezadzisniezasnepengininto-blackboutade
Stanąć oko w oko z własną rozpaczą, lękiem, niemocą, wstydem, agresją - to boli.
— Nosowska
Reposted byniskowohrafnheavencanwaitxwyczesanagitaraxcotarskyxerniebieskieoczysorrisoveritas1marciixMartwa13wruchujednostajniepopierdolonympchamtensyfMartwa13frytkatosiaEldharjarrxcvbzaurinkoaurinkosgrialux3notsoportraysmendacioussmutnyziemniaknergoheroinandziggypopohmydeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl