Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

5627 18a3 450
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
Dziwne uczucie. Mogłabym z nim robić wszystko, mówić mu wszystko, zrobić mu wszystko. Wszystko.
Reposted fromnonecares nonecares viana-zakrecie na-zakrecie
8466 aaa3 450
Reposted fromsoplica soplica viagdziejestola gdziejestola
1382 b94c 450

luvalla:

everlytrue:

[by Kat Irlin]

//

6832 cf30 450
Reposted fromjossie jossie viagdziejestola gdziejestola
  Wszystko było takie niedokończone.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaphilomath philomath

August 24 2017

7275 2301 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
8995 2b3c 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss

August 20 2017

2435 a2d1 450
7795 b52a 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viaakysz akysz
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viaakysz akysz

August 19 2017

9226 7113 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaomg-archy omg-archy
5285 4ac4 450
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaomg-archy omg-archy
Reposted frombluuu bluuu viagwiazdeczka gwiazdeczka
Czasem tak bywa, że ściany są, a domu nie ma.
— Dom
Reposted fromMerlinka Merlinka viagwiazdeczka gwiazdeczka
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl