Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
1958 273f 450
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viafoodforsoul foodforsoul
0813 bb26 450
Reposted fromnameherhope nameherhope viamissyseepy missyseepy

tyle godzin
tyle dni
tyle lat
z których nic nigdy nie wynikło
z których nic nie wynika
z których nic nigdy nie wyniknie

tyle miejsc
tylu ludzi
tyle rozmów
które nie chronią przed śmiercią
które nie chronią przed życiem

ktoś - coś
gdzieś - kiedyś
było - nie było
nie wiem (...)

— Dwudzieste trzecie urodziny - Jarosław Borszewicz
4485 2157 450
Reposted fromsnowlake snowlake viaolewka olewka
Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię.
— Piotr Adamczyk

July 26 2017

July 24 2017

2747 795a 450
Dean, so accurate.
Reposted fromhalucine halucine viaomg-archy omg-archy
2336 1e1c 450
Reposted fromnutt nutt viagdziejestola gdziejestola
9745 5548 450
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
8750 5e4b 450
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaolewka olewka
Jak coś się pierdoli, to miej odwagę zostawić to za sobą, proste. 
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaolewka olewka
(…) Trzeba odróżniać. Dobro od zła. Prawdę od kłamstwa. Złudzenia od rzeczywistości. Miłość od atrapy. Syf od porządku. Pocałunek od przelizania. Deszcz od plucia. Twarz od mordy.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlakonika lakonika viaolewka olewka
Dlaczego wszystko, co sprawia nam radość, wszystko, czemu przypisujemy urok piękna, wszystko, co odziewamy w szatę ideału, kończy się czymś brudnym, głupim, nędznym lub śmierdzącym, dlaczego nietrwałość jest cechą absolutu, a wzniosłość i triumf nie są jego finałem? Miłość kona w znudzeniu, upodleniu lub zazdrości, dobroć w spektakularnych filantropiach, książka w składzie makulatury, poezja w ocenach szkolnych belfrów, konie wyścigowe w jatkach rzeźników, demokracja w tłumie, wolność w ZOO, sława w megalomanii, wiedza w pysze, cacka na śmietniku.
— Waldemar Łysiak, Konkwista.
Reposted frommhsa mhsa viaolewka olewka
7784 f2bf 450
(...)nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer

July 19 2017

5622 e198 450
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl