Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

Niestety mam tendencję do radzenia sobie z problemami w taki sposób, że w ogóle sobie z nimi nie radzę (...).
— Gabrielle Zevin "Zapomniałam, że Cię kocham"
Reposted frommadeliine madeliine viagdziejestola gdziejestola
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Tattoo by Zoe Clark
1934 8a84 450
Reposted fromcatscradle catscradle viaparrtyzant parrtyzant
6500 b410 450
Reposted fromrobaczek robaczek viaunmadebeds unmadebeds
3514 cf85 450
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaIriss Iriss
3012 dbba 450
Reposted fromfeels feels viagdziejestola gdziejestola
6306 ef87 450
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaRynn Rynn
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viagdziejestola gdziejestola
7367 3fc0 450
Reposted fromchevre chevre viagdziejestola gdziejestola
Czy przy niej twoje serce biło szybciej niż przy mnie? Czy ona dała Ci to, na co miałeś nadzieję?
— Daughter - Love
Reposted frompensieve pensieve viamarkotna markotna
Zabierz mnie nad morze.
3816 4c8b 450
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

Nie proś, bym zasypiała spokojnie
Z pustym sercem tak śpi się okropnie

A tak chciałabym, żebyś tę pustkę
Swym „dobranoc” wypełnił, nim usnę

Nie doczeka się serce styrane
Jak zasnęłam z pustym, z pustym wstanę.

— Magdalena Rusnak https://www.facebook.com/FaustynaPrzezMaleF?fref=ts
Reposted fromresort resort viagdziejestola gdziejestola
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viafoodforsoul foodforsoul
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
2431 c628 450
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaimpuissant impuissant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl