Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromnezavisan nezavisan viagdziejestola gdziejestola
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viagdziejestola gdziejestola
Może jestem emocjonalnym analfabeta
— Jakub Żulczyk
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viagdziejestola gdziejestola
6516 9bdb 450
H. Poświatowska
6434 0a90 450
5966 7e64 450
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaomg-archy omg-archy
5871 5b88 450

nathanielatakora:

Melissa atop Parker Ridge

Processed with VSCOFilm06 - The Alternative Process Collection

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadzony dzony
8908 091f 450
Reposted fromstrzepy strzepy viarisky risky
3955 3c32 450
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaphilomath philomath
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora

June 08 2017

Reposted fromcarfreitag carfreitag viaomg-archy omg-archy
And when you look at her,
if you do not feel blessed
to have her.
She is not yours to keep.
She is another man’s blessing.
— Pierre Jeanty (via poemsporn)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
Reposted fromagridoce agridoce viaopuszek opuszek
4612 7021 450
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaikari ikari

June 06 2017

Nic mi nie jest, dajcie
mi spokój. Z głową w dłoniach
tak siedzę i siedzę. Jakże im
opowiem o tej długiej
i splątanej drodze.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl