Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

5776 0044 450
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajudysza judysza
7390 ba8c 450

fhlorant:

Expensive but I love to admire them.

Shades from nars
Reposted fromerial erial viablanka blanka

June 10 2018

2251 e100 450
Reposted frompampunio pampunio viafoodforsoul foodforsoul
Nie ma takiej absurdalnej rzeczy, której by człowiek nie zrobił, próbując nadać życiu jakiś sens.
— William Wharton - "Ptasiek"
5820 f447 450
Reposted frompiehus piehus viafuckyoulittle fuckyoulittle
Reposted fromtfu tfu viafuckyoulittle fuckyoulittle
5754 0e64 450
Reposted fromteijakool teijakool viafuckyoulittle fuckyoulittle
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viagwiazdeczka gwiazdeczka
8349 42d7 450
Moje miasto takie piękne.
Reposted fromkatiuszak katiuszak viaikari ikari
ja się zakochałam, ale on się nie zakochał
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaxmonroex xmonroex
7802 4685 450
Reposted fromkarant karant viaxmonroex xmonroex
8567 c50c 450
Reposted fromnutt nutt viaxmonroex xmonroex
9521 e00d 450
Reposted frompamietaj pamietaj viagdziejestola gdziejestola
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaxmonroex xmonroex
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże."
— A. Macdonald
I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.
— F. Scott Fitzgerald, More Than Just A House (via 5weetsorrow)
5317 24e1 450
Reposted frompampunio pampunio viagdziejestola gdziejestola
2215 a16e 450
Reposted fromgosciunew gosciunew viasarkastyczna sarkastyczna
6196 963d 450
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl