Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

Reposted fromdfw777 dfw777 viaRynn Rynn
2253 547b 450
Reposted frompianotea pianotea viadzony dzony
2275 1369 450
7273 fa7c 450
"Ości" 13
8289 c77f 450
Reposted frommaniamania maniamania viaoll oll
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może.

Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viamalgretout malgretout
9411 5d98 450
Reposted fromShini Shini viamalgretout malgretout
Dla kobiety miarą męskości nie jest to, za iloma dziewczynami ugania się facet, ani nawet to, ile z nich wpadło do niego na noc na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. Najbardziej męski mężczyzna według kobiety to ten, który dba o swoją ukochaną. Ten, który przychodzi po nią do pracy z parasolem w deszczowy dzień. Ten, który naciąga jej czapkę na uszy i ogrzewa ręce w mroźne dni. Ten, który widząc ją rozczochraną, bez makijażu i w powyciąganej piżamie będzie patrzył na nią z troską i miłością. Dlatego, drodzy panowie, przestańcie puszyć pióra i zgrywać maczo, chyba, że chcecie co najwyżej zaimponować swoim kumplom.
Reposted fromheart2heart heart2heart viamalgretout malgretout
6441 62aa 450
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaphilomath philomath
4906 9bf2 450
Reposted frommeem meem viaorchila orchila
6065 2436 450
Reposted fromlaters laters viaphilomath philomath
Reposted fromjasminum jasminum viaunmadebeds unmadebeds
6232 d270 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunmadebeds unmadebeds
6069 bb10 450
Reposted fromkotowate kotowate viaoll oll
9310 a1c9 450
Reposted fromwkropki wkropki viaoll oll
8158 99db 450
Reposted fromclitoris clitoris viaoll oll
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaoll oll
2837 cf47 450
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl