Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

2435 a2d1 450
7795 b52a 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viaakysz akysz
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viaakysz akysz

August 19 2017

9226 7113 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaomg-archy omg-archy
5285 4ac4 450
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaomg-archy omg-archy
Reposted frombluuu bluuu viagwiazdeczka gwiazdeczka
Czasem tak bywa, że ściany są, a domu nie ma.
— Dom
Reposted fromMerlinka Merlinka viagwiazdeczka gwiazdeczka
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
3713 b157 450

July 28 2017

nie wiem czy chcę
1308 ff3a 450
Reposted fromspring-flow spring-flow viapanimruk panimruk
9429 d65c 450
Reposted fromduvet duvet viaunmadebeds unmadebeds
Byłam niesamowicie dobra, jeśli szło o problemy innych. Tylko z własnymi nie umiałam sobie poradzić.
— Christiane Felscherinow, My dzieci z dworca ZOO

July 27 2017

9044 48b6 450
Reposted fromnictuniema nictuniema viamefir mefir
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
1085 53ee 450
Reposted fromnezavisan nezavisan viasweetchocolate sweetchocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl