Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

N i g d y  nie skazuj kobiety na domysły. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak barwny scenariusz potrafi napisać niepewna Twych uczuć.
Reposted frominanutshell inanutshell vianiewidkaa niewidkaa
7049 ca34 450
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viaSzczurek Szczurek
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viabeminehoney beminehoney
3367 c08f 450
Reposted fromSzczurek Szczurek viabeminehoney beminehoney
4906 cc82 450
Reposted fromoutlander outlander
9715 bc32 450
Reposted fromoutlander outlander
Reposted fromoutlander outlander
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viabeminehoney beminehoney
3433 1bc5 450
Reposted fromoutlander outlander viabeminehoney beminehoney
Mnie i moje dziwactwa znoszą tylko nieliczni.
— Dziękuję.
Reposted fromso-so so-so viagdziejestola gdziejestola
Czekanie sprawia, że gorzknieje cała słodycz w nas.
— COMA
Reposted fromchargin chargin viagdziejestola gdziejestola
4926 c037 450
Reposted fromteawho teawho viagdziejestola gdziejestola

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viafoodforsoul foodforsoul
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viafoodforsoul foodforsoul
7728 5a6d 450
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl