Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

June 22 2017

1832 2ee1 450
Reposted fromsarazation sarazation viamefir mefir
1840 0d35 450
Reposted frommeem meem viaomg-archy omg-archy
5990 47b4 450
Reposted fromlaoculta laoculta viagdziejestola gdziejestola
8599 926f 450

cinemacoloris:

drive (2011) dir. nicolas winding refn

Reposted fromvronk vronk viaunmadebeds unmadebeds
Nie możesz w związku kalkulować "za" i "przeciw". Miłość to nie matematyka. Jest uczuciem, które łączy dwie dusze, patrzące w tym samym kierunku. To oaza szczęścia i spokoju, w której dwie połowy często całkiem innego owocu, tworzą jedną drużynę, stojącą naprzeciw wszystkiemu - ramię w ramię.
— Michał Kellen
Kobiety po to mają nogi, by chodzić mężczyznom po głowach.
— Piotr Adamczyk
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber

June 21 2017

Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola
8556 2a7d 450
Reposted fromSzczurek Szczurek
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabezemnieomnie bezemnieomnie
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viapuszdebaton puszdebaton

June 20 2017

4898 7dbb 450
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaphilomath philomath
5664 c885 450
Reposted fromspring-flow spring-flow viaikari ikari
5684 0755
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss

June 19 2017

Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viakinka kinka
- I pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— 'Milion Małych Kawałków' James Frey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl