Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

5622 e198 450
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss

July 17 2017

8842 35ec 450
Reposted fromfoods foods viaveritas1 veritas1

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vianiedonaprawienia niedonaprawienia
1170 884f 450
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
6603 9dce 450
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaoutline outline

July 16 2017

6584 528c 450
Reposted fromturquoise turquoise viaorchila orchila
7771 1566 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viaorchila orchila
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viana-zakrecie na-zakrecie

July 15 2017

Reposted from1985 1985 viamagenno magenno
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viagdziejestola gdziejestola
7565 6bbe 450
Reposted fromfinnglas finnglas viamerit merit
6272 4079
Reposted fromidiod idiod viaSzczurek Szczurek
Dzisiaj słyszysz -“będę zawsze obok”
Jutro znowu siedzisz sam ze sobą
— Quebonafide ft. ReTo - Half dead
(via fuckingartistic)
Reposted frommakswilczur makswilczur
Reposted fromgruetze gruetze viaSzczurek Szczurek
5396 e89b 450
Reposted fromcalifornia-love california-love viaaskman askman
1050 e52e 450
8428 aa5c 450

catgifcentral:

Falling asleep

Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl